SKALMSTA_LOGGA

skalmsta ridklubb


Skalmsta Ridklubb är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet och är till för att främja och utveckla medlemmarnas häst-och ridintresse.

Skalmsta Ridklubb köper ridskoletjänsten av Skalmsta Ridcenter AB.

Under året arrangerar Skalmsta Ridklubb olika aktiviteter för medlemmarna i klubben. 

är du intresserad av att hjälpa klubben?

Skalmsta ridklubb välkomnar engagrerade och motiverade medlemmar! Om du vill vara med i utvecklingen av klubben, kontakta oss på skalmstaridklubb@gmail.com.