SKALMSTA_LOGGA

Sociala Medier-Policy

Skalmsta Ridklubbs Sociala Mediepolicy beskriver riktlinjer för användandet av sociala medier och gäller för samtliga medlemmar, personal och styrelse som representerar Skalmsta Ridklubb.
Du finner policyn i dess helhet som fil här till höger.