SKALMSTA_LOGGA

elev hos oss

Terminsplanering
Vecka 34 (17 augusti) startar höstterminen och vi hälsar både gamla och nya elever välkomna.

Terminen pågår i 19 veckor från 17 augusti till 22 december. Sista veckan är igenridningsvecka och därav inte inräknad i ridavgiften eller synlig i Horsemanager.
På röda dagar är det ingen ridskoleverksamhet därför kan det vara olika antal lektioner under terminen beroende på vilken dag ni rider.
 
Stängda dagar:
31 oktober

 Under skolloven kan lektionstiden komma flyttas och grupper att slås ihop. Sker i samråd med eleverna.