SKALMSTA_LOGGA

elev hos oss

Terminsplanering
Vecka 2 (7 januari) startar vårterminen och vi hälsar både gamla och nya elever välkomna.

Terminen pågår i 23 veckor från 7 januari till 14 juni. Sista veckan är igenridningsvecka och därav inte inräknad i ridavgiften eller synlig i Horsemanager.
På röda dagar är det ingen ridskoleverksamhet därför kan det vara olika antal lektioner under terminen beroende på vilken dag ni rider.
 
Stängda dagar:
10 april (Långfredagen)
12 april (Påskdagen)
13 april (Annandag påsk)
1 maj (Första maj)
21 maj (Kristi Himmelfärdsdag)
31 maj (Pingstdagen)
6 juni (Sveriges nationaldag)

 Under skolloven kan lektionstiden komma flyttas och grupper att slås ihop. Sker i samråd med eleverna.