SKALMSTA_LOGGA

elev hos oss

Terminsplanering
Vårterminen 2023 börjar vecka 1 (2 januari) och vi hälsar både gamla och nya elever välkomna.

Stängda dagar under vårterminen:
Fredag 6 januari (trettondedag jul)
Fredag 7 april (långfredag)
Måndag 10 april (Annandag påsk)
Måndag 1 maj 
Torsdag 18 maj (Kristihimmelsfärd)
Tisdag 6 juni (nationaldag)

På röda dagar är det ingen ridskoleverksamhet därför kan det vara olika antal lektioner under terminen beroende på vilken dag ni rider.
Under skolloven kan lektionstiden komma flyttas och grupper att slås ihop.  Detta sker i samråd med eleverna.

Horsemanager/fakturering och anmälan till aktiviteter
Efter årsskiftet kommer ridskolemodulen i Horsemanager att läggas ner. Detta innebär att vi inte längre kommer kunna använda oss av programmets funktioner, exempelvis fakturering, anmälan till läger och aktiviteter, avbokning av lektioner mm. Se nedan hur detta kommer att fungera framåt:
 
Fakturering: Kommer att ske genom ett annat administrationsprogram. Du får som vanligt ett mail med fakturan. Alla ridavgifter kommer att delas upp på 4 delfakturor (utan delfaktureringsavgift). På grund av ökade omkostnader kommer ridavgiften att öka med 3 % till vårterminen.
 
Anmälan till aktiviteter/läger: Kommer att ske genom hemsidan- www.skalmstaridcenter.se. samt genom att man anmäler sig i stallet. För att inte missa info om aktiviteter - följ oss gärna på sociala medier - instagram och facebook. 
 
Avbokning av lektioner sker genom att skicka ett sms till 076-877 78 06.
Mail/kontakt till ridskolan sker till mailadress: info@skalmstaridcenter.se, alt telefon 076-877 78 06.