SKALMSTA_LOGGA

elev hos oss

Terminsplanering
Vårterminen 2023 börjar vecka 1 (2 januari) och vi hälsar både gamla och nya elever välkomna.

Stängda dagar under vårterminen:
Fredag 6 januari (trettondedag jul)
Fredag 7 april (långfredag)
Måndag 10 april (Annandag påsk)
Måndag 1 maj 
Torsdag 18 maj (Kristihimmelsfärd)
Tisdag 6 juni (nationaldag)

På röda dagar är det ingen ridskoleverksamhet därför kan det vara olika antal lektioner under terminen beroende på vilken dag ni rider.
Under skolloven kan lektionstiden komma flyttas och grupper att slås ihop.  Detta sker i samråd med eleverna.

Horsemanager/fakturering och anmälan till aktiviteter
Efter årsskiftet kommer ridskolemodulen i Horsemanager att läggas ner. Detta innebär att vi inte längre kommer kunna använda oss av programmets funktioner, exempelvis fakturering, anmälan till läger och aktiviteter, avbokning av lektioner mm. Se nedan hur detta kommer att fungera framåt:
 
Fakturering: Kommer att ske genom ett annat administrationsprogram. Du får som vanligt ett mail med fakturan. Alla ridavgifter kommer att delas upp på 4 delfakturor (utan delfaktureringsavgift). På grund av ökade omkostnader kommer ridavgiften att öka med 3 % till vårterminen.
 
Anmälan till aktiviteter/läger: Kommer att ske genom hemsidan- www.skalmstaridcenter.se. samt genom att man anmäler sig i stallet. För att inte missa info om aktiviteter - följ oss gärna på sociala medier - instagram och facebook. 
 
Avbokning av lektioner sker genom att skicka ett sms till 076-877 78 06.
Mail/kontakt till ridskolan sker till mailadress: info@skalmstaridcenter.se, alt telefon 076-877 78 06.

AVTALSVILLKOR FÖR LEKTIONSRIDNING

1. Lektionstid
En bestämd dag och tid i veckan är reserverad för eleven. Eleverna indelas i grupper efter ålder och ridkunskap, där ridläraren avgör vilken nivå eleven befinner sig på. Ca 9 elever/grupp. Ryttaren ska infinna sig i stallet senast 30 minuter före lektionens början. Vid sen ankomst får deltagaren inte rida. Detta p.g.a. att hästen ska sadlas och tränsas utan stress, alla elever och hästar ska gå in i ridhuset samtidigt, samt att lektionen ska starta på utsatt tid. Om hästen inte går lektionen efter eller det är sista lektionen för dagen ska hästen sadla och tränsas av, borstas i lugnt och ro samt gå igenom utrustning. Räkna med ca 20 min efter lektionstid i stallet.

2. Betalningsvillkor
Ridavgiften faktureras och betalas in till Skalmsta Ridcenter. 
Avgiften faktureras med e-post och delbetalas på 3 betalningstillfällen för höstterminen och 4 tillfällen för vårterminen.

3. Avbokning vid förhinder
Avbokning av lektion vid förhinder eller sjukdom görs själv av eleven på sms till  0768-777806 senast kl 10.00 samma dag som lektionen för att kunna rida igen lektionen. Outnyttjade lektioner återbetalas inte av ridskolan. Se regler för igenridning nedan.

4. Igenridning
Igenridning för missade lektion/er under terminen ges vid ett tillfälle sista veckan på terminen och är på ordinarie ridtid och omfattas inte av terminsavgiften. Teorilektioner går inte att rida igen. Du rider igen i din ordinarie ridgrupp. Det krävs att eleven anmäler sig till igenridningsveckan senast 7 dagar innan igenridningen. Endast en igenridning oavsett antal missade lektioner. 

5. Inställd lektion
Ställer ridskolan in en lektion äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller återbetalning av avgiften. Ridskolan skall i detta fall meddela eleven i så god tid som möjligt.

6. Anmälan och uppsägning av ridplats
Anmälan till ridskolan sker antingen genom att fylla i ett formulär via hemsidan alternativt skriftligen till skalmstaridcenter@gmail.com. Uppsägning av ridplats skall vara ridskolan tillhanda senast den 1 maj för höstterminen och den 1 november för vårterminen. Om du därefter avser att säga upp din ridtid debiteras du för de första sex ridtillfällena samt 400 kr i administrationsavgift.
Ridabonnemanget gäller löpande. Vid uppsägning under pågående termin tillämpas en uppsägningstid på 6 ridtillfällen och en administrationsavgift på 400 kr tas ut. 
Uppsägning av ridabonnemang görs skriftligen via e-post till skalmstaridcenter@gmail.com.

7. Abonnemangets löptid
Detta avtals löptid fortsätter till dess att uppsägning sker enligt ovan angivna regler.

8. Säkerhet
Godkänd ridhjälm är obligatorisk vid all ridning oavsett ålder på Skalmsta Gård. 
Hjälmtvång för alla som är under 13 år och hanterar hästarna på Skalmsta Gård. Det innebär att vi vill att du ska ha hjälm på dig när du borstar och gör i ordning din häst i samband med ridning, både före och efter ridpasset. Du ska ha hjälm när du leder hästar till och från hagen, när du ska gå in till en häst i boxen eller när du är ledare på en ridlektion. Alltså om du är du under 13 år ska du bära hjälm så fort du är närheten av en häst. Personer över 13 år gör en egen bedömning men vi rekommenderar självklart att alla bär hjälm. Ta för vana att ta på dig din ridutrustning, så som hjälm och säkerhetsväst så fort du kommer till stallet. Om man har gäster med sig till stallet är dessa där på eget ansvar. De som är under 13 år och följer med till stallet behöver bära hjälm bland hästarna. Det finns att låna.
 
Hjälm finns att låna men vi rekommenderar starkt egen hjälm då vi inte kan garantera att hjälmen inte tappats i golvet exempelvis.
 
Alla elever som är under 14 år ska bära ridväst på ridlektionerna. Alla elever som är under 18 år ska bära ridväst vid hoppning. Vi rekommenderar dock att alla ryttare alltid bär väst! 
 
Vi ser också att elever rider med ridskor med klack och shortchaps eller ridstövlar. Att rida med chaps behövs för att ryttaren ska få det stöd som behövs i underskänkeln. 
Alla säkerhetsföreskrifter som finns på skyltar i stall och ridhus, eller som påtalas av ridläraren, har elev och målsman skyldighet att följa. Läs gärna mer på Svenska Ridsportsförbundets hemsida under fliken ”Hästkunskap”, www3.ridsport.se/Hastkunskap.

9. Smittorisk
För att minimera smittospridning av sjukdomar mellan hästar efter besök i andra hästanläggningar gäller:
- Byte och/eller desinficering av kläder, skor (under sulorna) och utrustning.
- God hygien! Tvätta av händer.
- Ryktsaker/ annan utrustning får under inga omständigheter användas i olika stall.

10. Force majeure
Vid extrema väderförhållanden eller vid risk för elevernas och/eller hästarnas hälsa, äger ridskolan rätt att byta ut uppsatt tid mot teori eller annan hästrelaterad verksamhet.

11. Medlemsavgift
Medlemskap i Skalmsta Ridklubb är obligatoriskt för alla som rider på ridskolan.
Medlemskapet medför rätt till deltagande i ryttarföreningens evenemang, så som klubbmästerskap, andra tävlingar, kurser och övriga aktiviteter. Medlemskapet är också en förutsättning för att föreningen ska kunna söka statliga och kommunala aktivitetsstöd. Det är via medlemskapet eleven har sin olycksfallsförsäkring.

12. Publicering av bilder, filmer eller annan mediaform
Ryttare/målsman som inte godkänner att idrottsinformation och bilder på eleven publiceras på ridskolans hemsida bör skriftligen meddela detta till skalmstaridcenter@gmail.com.

13. Fristående kurser och läger
Anmälan till fristående kurser och läger eller dyligt måste vara skriftlig. Anmälan är bindande och måste göras av målsman för omyndig elev. Vid uppvisande av läkarintyg vid ev sjukdom betalas inbetald lägeravgift tillbaka, förutom anmälningsavgift för aktiviteten.

14. Viktgräns
Generell viktgräns för ponny är ca 60kg och 85 kg viktgräns på storhäst för att delta vid lektionsridning/ridkurser. 

15. Obligatorisk funktionärstjänst
Om eleven väljer att tävla under terminen är det obligatoriskt för elevens familj att ställa upp som funktionärer under tävlingarna (ex KM, regionala och lokala tävlingar) minst en gång per termin. Man är själv ansvarig för att anmäla sig som funktionär till tävlingsledningen.