SKALMSTA_LOGGA

elev hos oss

Terminsplanering
Vecka 1 (7 januari) startar vårterminen och vi hälsar både gamla och nya elever välkomna.

Terminen pågår i 21 veckor från 7 januari till 13 juni. Sista veckan är igenridningsvecka och därav inte inräknad i ridavgiften eller synlig i Horsemanager.
På röda dagar är det ingen ridskoleverksamhet därför kan det vara olika antal lektioner under terminen beroende på vilken dag ni rider.
 
Stängda dagar:
2 april
5 april
1 maj
13 maj 

 Under skolloven kan lektionstiden komma flyttas och grupper att slås ihop.  Detta sker i samråd med eleverna.