top of page

Elev hos oss

Terminsplanering vårterminen 2024 

Höstterminen HT- 24 startar vecka 32, måndag den 5e augusti och vi hälsar gamla och nya elever välkomna!

Stängda dagar under vårterminen:
Lördag den 6 januari
Fredag den 29 mars

Lördag den 30 mars

Måndag 1 april

Onsdag 1 maj

Torsdag 9 maj

Torsdag 6 juni 

Vårterminen består av 21 lektioner för de som rider på måndagar och torsdagar, 23 lektioner för de som rider på tisdagar, 22 lektioner för de som rider på onsdagar och 11 lektioner för de som rider varannan fredag.

 

Under vecka 24, måndag till torsdag är det igenridningsvecka och du som har missat ett eller flera tillfällen och har avbokat lektionen i tid har möjlighet att ta igen ett ridtillfälle kostnadsfritt. Läs mer om igenridningen under fliken avbokning och igenridning. 

På röda dagar är det ingen ridskoleverksamhet, därför kan det vara olika antal lektioner under terminen beroende på vilken dag ni rider.
Under skolloven kan lektionstiden komma flyttas och grupper att slås ihop.  Detta sker i samråd med eleverna.

Fakturering och anmälan till aktiviteter
 
Fakturering sker nu genom ett nytt administrationsprogram. Du får som vanligt ett mail med fakturan. Alla ridavgifter delas upp på 4 delfakturor under höstterminen och 5 delfakturor under vårterminen (utan delfaktureringsavgift). Första delfakturan för vårterminen kommer i november med efterföljande fakturor i januari, februari, mars och april och första delfakturan för höstterminen kommer i maj, med efterföljande fakturor i augusti, september och oktober. 
Medlemsavgiften till klubben faktureras separat från klubben.
 
Anmälan till aktiviteter/läger sker via MyClub och hemsidan www.skalmstaridcenter.se. För att inte missa info om aktiviteter - följ oss gärna på sociala medier - Instagram och Facebook. 
 

AVTALSVILLKOR FÖR LEKTIONSRIDNING

1. Lektionstid
En bestämd dag och tid i veckan är reserverad för eleven. Eleverna indelas i grupper efter ålder och ridkunskap, där ridläraren avgör vilken nivå eleven befinner sig på. Ca 9 elever/grupp. Ryttaren ska infinna sig i stallet senast 30 minuter före lektionens början. Vid sen ankomst får deltagaren inte rida. Detta p.g.a. att hästen ska sadlas och tränsas utan stress, alla elever och hästar ska gå in i ridhuset samtidigt, samt att lektionen ska starta på utsatt tid. Om hästen inte går lektionen efter eller det är sista lektionen för dagen ska hästen sadlas och tränsas av, borstas i lugn och ro och utrustningen ska skötas om och hängas tillbaka på anvisad plats. Räkna med ungefär 20 min efter lektionstid i stallet.

2. Betalningsvillkor
Ridavgiften faktureras och betalas in till Skalmsta ridcenter. 
Avgiften faktureras med e-post och delbetalas på 4 betalningstillfällen för höstterminen och 5 betalningstillfällen för vårterminen. Vid behov höjs ridavgiften på grund av ökade omkostnader och liknande omständigheter 1 januari och/eller 1 augusti. 

3. Avbokning vid förhinder
Avbokning av lektion vid förhinder eller sjukdom görs själv av eleven/målsman via sms till 076 -877 78 06 senast kl 12.00 samma dag som lektionen för att ha rätt att rida igen lektionen. Outnyttjade lektioner återbetalas inte av ridskolan. Se regler för igenridning nedan.

4. Igenridning
Igenridning för missade lektion/er under terminen ges vid ett tillfälle, sista veckan på terminen och är på ordinarie ridtid och omfattas inte av terminsavgiften. Teorilektioner går inte att rida igen. Du rider igen i din ordinarie ridgrupp. Det krävs att eleven anmäler sig till igenridningsveckan senast 7 dagar innan igenridningen. Endast en igenridning oavsett antal missade lektioner. Specialgrupper har ingen igenridning.


5. Inställd lektion
Ställer ridskolan in en lektion äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller återbetalning av avgiften. Ridskolan ska i detta fall meddela eleven i så god tid som möjligt.

6. Anmälan och uppsägning av ridplats
Anmälan till ridskolan sker antingen genom att fylla i ett formulär via hemsidan alternativt skriftligen till skalmstaridcenter@gmail.com. Uppsägning av ridplats ska vara ridskolan tillhanda senast den 1 maj för höstterminen och den 1 november för vårterminen. Om du därefter avser att säga upp din ridtid debiteras du för de första sex ridtillfällena samt 400 kr i administrationsavgift.
Ridabonnemanget gäller löpande. Vid uppsägning under pågående termin tillämpas en uppsägningstid på 6 ridtillfällen och en administrationsavgift på 400 kr tas ut. Vid uppsägning av ridabonnemang under pågående termin har eleven inte rätt till igenridning under sista veckan av terminen. 
Uppsägning av ridabonnemang görs skriftligen via e-post till skalmstaridcenter@gmail.com.

7. Abonnemangets löptid
Detta avtals löptid fortsätter till dess att uppsägning sker enligt ovan angivna regler.

8. Säkerhet

Godkänd ridhjälm är obligatorisk vid all ridning oavsett ålder på Skalmsta ridcenter. Vi har hjälmtvång för alla upp till och med 14 år som hanterar hästar på Skalmsta ridcenter. Det innebär att vi vill att du ska ha hjälm på dig när du borstar och gör i ordning din häst i samband med ridning, både före och efter ridpasset. Du ska ha hjälm när du leder hästar till och från hagen, när du ska gå in till en häst i boxen eller när du är ledare på en ridlektion. Det innebär att alla som är upp till och med 14 år ska du bära hjälm så fort de är närheten av en häst. Personer över 14 år gör en egen bedömning, men vi rekommenderar självklart att alla bär hjälm. Ta för vana att ta på dig din ridutrustning så som hjälm och säkerhetsväst så fort du kommer till stallet. Om man har gäster med sig till stallet är dessa där på eget ansvar. De som är upp till 14 år och följer med till stallet behöver bära hjälm när de vistas hos hästarna. Hjälmar finns att låna.

Hjälm finns att låna hos oss, men vi rekommenderar starkt att alla som rider hos oss har en egen hjälm då vi inte kan garantera att hjälmen inte tappats i golvet eller blivit skadad på annat sätt.

Alla elever som är upp till och med 14 år ska bära ridväst på ridlektionerna. Alla elever som är upp till och med 18 år ska bära ridväst vid hoppning. Vi rekommenderar dock att alla ryttare alltid bär väst vid ridning!

Vi ser också att elever rider med ridskor med klack och shortchaps eller ridstövlar. Att rida med chaps behövs för att ryttaren ska få det stöd som behövs i underskänkeln.
 

När du leder en häst med grimma och grimskaft eller med träns och grimskaft, med eller utan ryttare på, får grimskaftet aldrig hänga löst så att den som leder eller hästen riskerar att snubbla på det. När du leder en häst håller du med båda händerna på grimskaftet så att du är beredd att bromsa den om den skulle bli skrämd av något. Detta gäller både vid ridning och när du leder en häst till exempel till och från hagen. 


Alla säkerhetsföreskrifter som finns på skyltar i stall och ridhus, eller som påtalas av ridläraren, har elev och målsman skyldighet att följa. Läs gärna mer på Svenska Ridsportsförbundets hemsida under fliken ”Hästkunskap”, www3.ridsport.se/Hastkunskap.


https://utbildning.sisuforlag.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/ -


9. Smittorisk
För att minimera smittospridning av sjukdomar mellan hästar efter besök på andra hästanläggningar gäller:
- Byte och/eller desinficering av kläder, skor (även under sulorna) och utrustning.
- God hygien! Tvätta händerna noga med tvål och vatten. 
- Ryktsaker/annan utrustning får under inga omständigheter användas i olika stall.

10. Force majeure
Vid extrema väderförhållanden eller vid risk för elevernas och/eller hästarnas säkerhet, äger ridskolan rätt att byta ut uppsatt tid mot teori eller annan hästrelaterad verksamhet.

11. Medlemsavgift
Medlemskap i Skalmsta ridklubb är obligatoriskt för alla som rider på ridskolan.
Medlemskapet medför rätt till deltagande i ryttarföreningens evenemang, så som klubbmästerskap, andra tävlingar, kurser och övriga aktiviteter. Medlemskapet är också en förutsättning för att föreningen ska kunna söka statliga och kommunala aktivitetsstöd. Det är via medlemskapet eleven har sin olycksfallsförsäkring.

12. Publicering av bilder, filmer eller annan mediaform
Ryttare/målsman som inte godkänner att idrottsinformation och bilder på eleven publiceras på ridskolans hemsida bör skriftligen meddela detta till skalmstaridcenter@gmail.com.

13. Fristående kurser och läger
Anmälan till fristående kurser och läger eller dylikt måste vara skriftlig. Anmälan är bindande och måste göras av målsman för omyndig elev. 

Vid en eventuell avanmälan återbetalas inte anmälningsavgiften.
Sker avbokning efter andra fakturan återbetalas inte det fakturerade beloppet. Sker avbokning efter tredje och slutgiltig fakturering sker ingen återbetalning

14. Viktgräns
Generell viktgräns för ponny är ca 60 kilo och 85 kilo för storhäst för att delta vid lektionsridning/ridkurser. 

15. Obligatorisk funktionärstjänst
Om eleven väljer att tävla under terminen är det obligatoriskt för elevens familj att ställa upp som funktionärer under tävlingarna (till exempel KM, regionala och lokala tävlingar) minst en gång per termin. Man är själv ansvarig för att anmäla sig som funktionär till tävlingsledningen. 

bottom of page