top of page

Ridklubben

 

Skalmsta Ridklubb är en ideell förening som verkar för att främja barns och ungdomars stora intresse för hästar och ridsport.

Klubben anordnar avsuttna aktiviteter såsom familjedagar, julshow, olika kurser och föreläsningar samt många andra trevliga aktiviteter för stora och små.

Klubben söker och tar även emot LOK-stöd (LOKalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år). Detta stöd kräver en ideell förening. LOK-stödet möjliggör de aktiviteter som klubben arrangerar, att stå för kostnader i samband med ungdomsledarutbildningar samt övriga kurser som Svenska Ridsportförbundet arrangerar.

Alla medlemmar har tillgång till lokaler och utrustning som klubben förfogar över.

Medlem i Skalmsta Ridklubb kan var och en som uppfyller föreningens stadgar bli. I huvudsak består medlemmarna av ridsportintresserade personer, såväl vuxna som ungdomar och barn, med anknytning till stallet på Skalmsta Ridcenter. En del medlemmar har egen häst uppstallad där.

 

Vår vision: Skalmsta ridklubb ska vara en ledande förening inom Svensk Ridsport kännetecknad av stark klubbkänsla och ständig utveckling.

Skalmsta Ridklubb har ett nära samarbete med Skalmsta Ridcenter

Skalmsta Ridklubb köper ridskoletjänsten av Skalmsta Ridcenter och det är de tjänster som Ridcentret erbjuder som klubben kan erbjuda sina medlemmar.

 

Hästens välbefinnande är centralt för både klubbens och ridskolans verksamhet. Ridskolan arbetar för god hästhållning och stallvett. Alla som kommer till stallet ska få möjlighet att lära sig hur hästen fungerar, hur den ska skötas och hur den ska hanteras på ett säkert sätt.
Skalmsta Ridklubb och Skalmsta Ridcenter arrangerar därför tillsammans kurser om säkerhet och trygghet i stallet.

 

Föräldrar är en viktig resurs och vi ser gärna att vi har delaktiga föräldrar som kan stötta och skapa trygghet. Säkerheten kommer alltid först. Vi har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar som gör att stunden i stallet blir både allsidig, rolig och säker.

 

All ridning på Skalmsta Ridklubb / Ridskola kräver medlemskap i klubben!

Skalmsta Ridklubbs Medlemsfond

Skalmsta Ridklubb har en medlemsfond till förmån för våra medlemmar. 

Skalmsta Ridklubbs Medlemsfond bygger på vår värdegrund och syftar till att hjälpa de medlemmar som av olika anledningar ibland har det mindre bra ekonomiskt ställt. Vi vill ge alla våra medlemmar lika möjligheter.

De som är medlemmar i Ridklubben kan söka medel ur fonden. För mer information om fonden och hur man ansöker om medel ur fonden, se nedan PDF (klicka på den röda PDF-ikonen).

 

Medlemsfond

Styrelsen

Styrelsen består idag av följande personer:
Christian Skoog, Ylva Wastesson, Anna Stolt Chemnitz, Johanna Pilflod, Katarina Bondeson, Charlotte Annas samt Wilma Blomqvist Widegren och Elin Mellberg som representanter från Usek. 

Häng med i vad som händer i ridsporten här

bottom of page