top of page

TSEK - Tävlingsektionen

 

Ridklubben vill ge medlemmar möjlighet att tävla, för att förbereda våra medlemmar inför tävling vill vi som klubb arrangera lämpliga aktiviteter och utbildningar. Genom att arrangera olika typer av klubbtävlingar samt externa tävlingar på hemmaplan, ser vi att vi ger klubbens medlemmar den möjligheten. Vi behöver våra externa tävlingar för att ha behörighet att ge ut licenser till tävlande för klubben.​ TSEK har i uppdrag av klubbstyrelsen att planera, genomföra och vara sammankallande vid externa tävlingar på hemmaplan samt vara behjälpliga vid planering och genomförande vid klubbtävlingar för alla nivåer och åldrar. Detta sker i samråd med Ridcenter och styrelse. ​

 

Idag består tävlingssektionen av Helene Widegren, Monica Hervén, Jenny Pilflod,
Moali Samuelsson, Maria Mellberg samt Hanna Hasselberg. 

skalmstatsek@gmail.com

bottom of page