top of page
IMG_2974.JPG

Klubbtävling

Ridcentret anordnar varje termin aktiviteter och tävlingar för alla klubbens medlemmar, i olika format och på olika nivåer.  

Att arrangera tävlingar, både klubbtävlingar och externa tävlingar skapar även klubbkänsla och gemenskap. 

 

Klubbtävling

Åldersindelning: 

Vi kommer för årets klubbtävlingar att ha följande åldersindelning: 

  • Upp till och med 11år 

  • 12 - 14år 

  • 15 år och uppåt

Hoppning

Nytt för i år är att vi på klubbmästerskapet och vårcupen kommer att ha clear round-hoppning för alla elever upp till och med 11 år och övriga i alla åldrar som vill delta i aktiviteter och tävlingar utan att tävla. En clear roundhoppning innebär att alla som rider banan felfritt får rosett. Clear round-hoppningen välkomnar alla elever, oavsett nivå. Höjden på banan är individuell och bestäms av ridlärare. 

På övriga hopptävlingar och aktiviteter kommer vi att ha olika bedömningar:

 

Banhoppning med stilbedömning 

Stilbedömning innebär att ritten bedöms efter en skala från 1–10, där bland annat dessa moment bedöms; balans, anridning, sits och tempo. Höjden är individuell och bestäms av ridlärare.

Banhoppning med bedömning idealtid 

Idealtid innebär att man rider en bana där det finns en given tid att försöka rida så nära som möjligt. Höjden är individuell och bestäms av ridlärare. 

Banhoppning med 2 faser, bedömning A:0/A:0

Banhoppning i två faser på tid. Fas ett måste vara felfri för att få gå vidare till fas två, fas två rids på tid där vinnaren är den som rider felfritt med minst antal fel. Höjden är individuell och bestäms av ridlärare. 

Dressyr

Till årets dressyrtävlingar kommer vi att försöka engagera externa domare, allt för att göra det så tävlingslikt som möjligt. 

 

För ponny och häst gäller nedan: 

Ryttare upp till och med 11 år som kan rida självständigt i skritt och trav  rider Lätt D:1 

Ryttare upp till och med 11 år som kan rida självständigt i skritt, trav och har galopperat kan välja blåbärsdressyr som är en förlängning av Lätt D:1 och innehåller galopp

12 – 14 år: kommer att kunna välja att rida Lätt C:1 eller Lätt B:1 (gärna i samråd med ridlärare) 

15 år och uppåt: kommer att kunna välja att rida Lätt C:1 eller Lätt B:1 (gärna i samråd med ridlärare) 

Vuxna: kommer att kunna välja att rida Lätt C:1 eller Lätt B:1 (gärna i samråd med ridlärare) 

Ovan efterliknar de program vi brukar ha på våra externa tävlingar (med undantag för Lätt D:1) så det ger en möjlighet att prova på hur det skulle vara att vara med på de riktiga tävlingarna. Klubben vill gärna se fler hemmaekipage i våra externa tävlingar. Samtliga klubbtävlingar och aktiviteter som anordnas av ridcentret är öppna för alla våra elever, oavsett nivå. 

Klubbmästerskap

Varje höst anordnas KM, Klubbmästerskap, med deltävling i dressyr och hoppning. Vi korar klubbmästare i de olika ålderskategorierna baserat på hur det går i de båda deltävlingarna. Under vårterminen anordnas en vårcup med likande upplägg. Både KM och vårcupen är öppna för alla elever, oavsett nivå. 

bottom of page